Automated Instagram Post (September 26, 2019 at 10:59AM)

Återbruk med värdehöjning är det nya svarta. Vi kallar det för upcycling och det genomsyrar hela @paultaylorlanthandel allt från bord och stolar till kaffe och råvaror. Ett ställe som sätter smak på resursklokhet helt enkelt.
Välkomna och tack till alla likatänkande kompisar. Nu hyllar vi er på väggen. Special thanks to the hero of upcycling Greg. @emecochairs #smakenavresursklokhet #detnyagoda #consumtionwithoutbadconciuos

September 26, 2019